Kolektory słoneczne – kilka porad dotyczących ich instalacji

instalacja kolektora słonecznego Kolektory słoneczne muszą zostać zainstalowane w odpowiedni sposób, ponieważ dzięki temu będą pracować dużo wydajniej. Przy ich montowaniu warto więc wziąć pod uwagę, że od ich właściwego ustawienia zależy ilość zebranych promieni słonecznych – co następnie przekłada się na energię z nich uzyskaną. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?

1. Kąt nachylenia kolektora słonecznego - kąt padania promieniowania słonecznego na absorber powinien być jak najdłużej prostopadły. Potrzebnych jest kilka istotnych wyliczeń. Eksperci uważają, że kolektory powinny być nachylone do poziomu pod kątem α = β ±15°, gdzie β oznacza szerokość geograficzną. Dlatego w Polsce (nasz kraj znajduje się między 49 a 55 stopniem szerokości geograficznej) nachylenie kolektorów powinno wynosić od 34 do 70 stopni.

Nachylenie kolektorów nie jest, oczywiście, rzeczą stałą i można je zmieniać. Jednak kto nie chce tego czynić powinien wiedzieć, że za najbardziej optymalny w skali całego roku uznaje się kąt 40 stopni.

2. Miejsce montażu kolektora słonecznego - powierzchnia kolektora powinna być skierowana na południe ze znaczną jednak tolerancją ± 45°. Przy większym odchyleniu spada wydajność kolektora. Dlatego właśnie zaleca się montowanie tego typu sprzętów najlepiej na dachu budynku, bądź też na jego elewacji. Kolektory zazwyczaj umieszcza się na dachu od strony południowej, ponieważ jest to z oczywistych względów najbardziej nasłoneczniona strona, na którą pada najwięcej wykorzystywanych przez kolektory promieni słonecznych.

Co jednak zrobić, gdy dach jest zorientowany na zupełnie inną stronę, a więc leży w kierunku wschód – zachód? Wówczas możemy zastosować oddzielne baterie kolektorów , które będą wykonywać swoją pracę naprzemiennie. Można również zwiększyć baterię kolektorów zainstalowanych na jednej połaci dachu (najlepiej na stronie zachodniej, ponieważ tam będzie najdłużej utrzymywać się słońce i będzie dużo silniejsze, niż po wschodniej stronie), aby wyrównać niekorzystne ustawienie względem promieniowania słonecznego.

3. Solidność podłoża – wiadomo bowiem, że kolektory słoneczne nie należą do lekkich sprzętów, a przecież nie chcielibyśmy żeby spadły, bądź wyrządziły jakąś szkodę dla budynku! Jeśli zamierzamy je zamontować na dachu, musi on zostać odpowiednio wzmocniony! W nowych domach istnieje też możliwość dostosowania projektu konstrukcyjnego dachu do wybranych kolektorów słonecznych.