Stosowanie wody i glikolu w kolektorach słonecznych

kolektor słoneczny na wodęWoda to najlepszy czynnik pośredniczący gdy chodzi o przekazywanie energii pomiędzy słońcem a zasobnikiem. W przypadku wody pojemność cieplna w jednostce objętości jest największa, a koszt wypełnienia nią instalacji są bardzo małe. Jej wadą jest fakt, iż zamarza przy temperaturze zera stopni Celsjusza, przez co instalacja musi zostać z niej opróżniona przed zimą. Jak zatem widać to rozwiązanie jest dobre jedynie na lato i wiosnę, zarówno w przypadku domków letniskowych jak i innych budynków. Wydaje się zatem, że lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie płynów, które nie zamarzają w zimie. Ich użycie wiąże się jednak z większymi kosztami, zarówno zakupu samego płynu jak i elementów instalacji odpornych na jego działanie. Ze względu na większą lepkość płynów niezamarzających trzeba zadbać o większe średnice przewodów czy też wysokości podnoszenia pompy.

Poza tym mieszanina wody i glikolu ma mniejszą pojemność cieplną więc trzeba jej zastosować więcej i jest silnie korozyjna dla metalowych elementów. Warto zatem zastosować roztwory gotowe, które zawierają inhibitory korozji i biocydy, dzięki którym bakterie i glony nie namnażają się w instalacjach. Pamiętajmy, że instalacje wypełnione roztworami, które są szkodliwe, a nawet toksyczne muszą być skonstruowane tak, by w razie uszkodzenia nie doszło do skażenia wody użytkowej.

Rozwiązania, w których zastosowane substancje szkodliwe mogłyby się dostać są wody pitnej są zabronione przez przepisy sanitarne. Należy zatem stworzyć układ wody, który będzie pośredniczył w wymianie ciepła między obiegiem glikolowym a obiegiem wody pitnej, albo użyć wymiennika o podwójnym płaszczu. Sam glikol propylenowy nie jest szkodliwy, ale dodane do niego inhibitory korozji lub inne substancje mogą być toksyczne. Każdy producent musi w związku z tym posiadać Kartę Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dla swoich produktów. Znajdziemy tam informacje o procedurach bezpieczeństwa podczas używania preparatu. Należy również zastosować zabezpieczenia antyskażeniowe na doprowadzeniu wody zimnej, na przykład poprzez zawór zwrotny. Można także wykorzystać wymienniki o podwójnym płaszczu. Takie rozwiązania zabezpieczające wodę użytkową przed dostaniem się do niej płynów sprawia, że koszty instalacji znacząco wzrastają.